UAB, UPC i UPF lideren el rànquing de productivitat investigadora

UAB, UPC i UPF lideren el rànquing de productivitat investigadora

S’ha publicat la tercera edició d’U-Ranking, un estudi que classifica les universitats tenint en compte la productivitat acadèmica i científica, i la transferència tecnològica. El seu objectiu és avaluar les universitats públiques i privades del sistema universitari espanyol en funció d’uns determinats paràmetres establerts.

L’estudi mostra que les universitats públiques dominen els rànquings de recerca i les privades destaquen pels seus resultats docents. Així, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ocupa el primer lloc del rànquing de productivitat investigadora, seguida per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El quart lloc, l’ocupen Universidad Autónoma de Madrid i la Universitat de Barcelona.

Pel que fa a la productivitat docent, la Universidad de Deusto i la Universidad de Navarra ocupen el primer lloc, seguides de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon LLull i la Mondragon Unibersitatea.

Catalunya és la comunitat que compta amb un sistema universitari més productiu, seguida per Navarra, Cantàbria, la Comunitat Valenciana, Madrid i les Illes Balears. Coincidint amb la tendència d’edicions anteriors del rànquing, es pot seguir confirmant que les grans ciutats concentren les universitats més productives.

Comparteix