El CSUC s'incorpora a la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES)

El CSUC s’incorpora a la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES)

res-logoEl Consell de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES), presidit pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, ha aprovat la incorporació de cinc nous nodes a la seva xarxa entre els quals es troba el del CSUC.

Així, els supercomputadors, Pirineus, del CSUC; Finis Terrae II, del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA); Lusitania, de la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas d’Extremadura; Caléndula, del Centro de Supercomputación de Castilla y León, i Cibeles, de la Universidad Autónoma de Madrid, se sumen a la RES gràcies a aquest acord.

El Consell, reunit el passat 29 d’abril per primera vegada, ha aprovat a més la subscripció d’un conveni multilateral entre les entitats participants per millorar la seva operativitat. Aquesta iniciativa suposa un acord fonamental per a la coordinació de la supercomputació a Espanya, element clau en el desenvolupament científic i tecnològic del país. Aquesta coordinació incrementa tant l’excel·lència del conjunt de la RES com la de cada centre de forma individual, ja que es fomenta l’execució de projectes conjunts i actuacions d’interès comú als àmbits de la investigació, el desenvolupament tecnològic, la innovació, la formació i la divulgació.

L’objectiu principal del nou conveni és que la RES ofereixi un servei optimitzat i unificat als usuaris de supercomputació a Espanya, aplicant criteris homogenis d’accés al seu ús gràcies a una coordinació eficient dels recursos gestionats. Els centres de supercomputació cediran part dels seus recursos perquè els gestioni un Comitè d’Accés comú i independent, que avaluarà les peticions d’accés atenent a l’excel·lència científica i a la necessitat real de supercomputació per part dels interessats.

La RES és una infraestructura distribuïda que va néixer el 2007 per donar suport a les necessitats de supercomputació dels diferents grups d’investigació. El seu objectiu fonamental és donar servei a la comunitat científica. Està coordinada i gestionada des de llavors pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) de manera centralitzada, oferint servei als usuaris de tota Espanya. Els positius resultats assolits des de llavors i el gran auge de la supercomputació aconsellen unir esforços, aprofitar les distintes experiències i compartir els recursos de les diferents infraestructures.

La RES ampliada forma part del Mapa Nacional d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) aprovat el 7 d’octubre de 2014 pel Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació. El Mapa està integrat per 29 ICTS que aglutinen un total de 59 infraestructures (56 operatives i 3 en construcció).

Comparteix