Avanç en el Portal de la Recerca de Catalunya

Avanç en el Portal de la Recerca de Catalunya

Ha tingut lloc la reunió de la Comissió de treball per al desenvolupament del Portal de la Recerca de Catalunya amb representants de cada universitats participant.

En aquesta reunió es va acordar l’ús del Dublin Core en lloc de CVN per a capturar la informació de les publicacions. També es va validar la proposta presentada d’elements mínims a capturar per a cada apartat del Portal i enviar els comentaris oportuns  abans de mitjans d’octubre.

A més, s’han convocat dues reunions, una per tractar específicament d’ORCID amb la finalitat de compartir com està programada la implementació del codi i amb quins terminis, i la segona amb cada sistema de gestió de la recerca (CRIS) per tractar els temes d’implementació del protocol OAI-PMH, l’ús d’un XML que inclogui Dublin Core, la incorporació del codi ORCID i la URL dels repositoris, etc.

Comparteix