L'experiència del CSUC a les XXI Jornadas de Archivos Universitarios

L’experiència del CSUC a les XXI Jornadas de Archivos Universitarios

Del 13 al 15 de maig ha tingut lloc les XXI Jornadas de Archivos Universitarios, organitzades per la Universidad de Zaragoza.

Aquesta edició de les jornades ha estat dedicada a parlar de la funció de l’arxiu en el context del govern obert, analitzant com ha afectat els arxius, en la seva pràctica diària, l’aprovació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El nou model d’administració pública ha posat de manifest el difícil equilibri que hi ha entre transparència administrativa i protecció de dades, l’existència de regulacions específiques en matèria d’accés a la informació pública i la necessitat d’establir una regulació única o fixar criteris clars de ponderació si entren en col·lisió. En el transcurs de les sessions d’aquestes jornades s’ha debatut la funció i implicació de l’arxiu en el nou escenari del govern obert.

En concret, Albert Portugal, responsable d’Administració Electrònica del CSUC; acompanyat de Mario Yélamos, de l’empresa IECISA, han participat en la sessió d’experiències d’empreses, on han comentat la funció de les evidències electròniques o logs en els processos digitals de les universitats i l’experiència concreta del CSUC amb les evidències electròniques sobre la plataforma d’e-Arxiu.

IMG-20150518-WA0001

Comparteix