Nova plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris

Nova plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris

S’ha posat en producció una nova plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris desenvolupada per l’empresa UPCnet i hostatjada al CSUC.

Aquesta plataforma constitueix un entorn comú per a les universitats que participen en programes interuniversitaris i en millora la seva gestió, ja que permet una administració coordinada dels programes interuniversitaris entre la universitat que fa de coordinadora del programa i les universitats participants. Els membres participants en aquesta plataforma són la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la URV, la UdL i la UOC.

Així, la plataforma ofereix a cadascuna de les universitats participants en un programa interuniversitari un entorn en el qual pot facilitar i obtenir informació acadèmica vinculada a la docència que imparteix, és a dir, afavoreix l’intercanvi de tota la informació associada a aquests programes.

Les funcionalitats principals de la plataforma són el manteniment del catàleg bàsic de programes interuniversitaris, l’intercanvi ordenat dels fitxers relatius a aquests programes i que contenen dades acadèmiques, com ara els fitxers de matrícules i d’expedients, com també dels fitxers d’informació associada als convenis signats entre les universitats que hi participen.

Comparteix