Promoció de la ciència oberta: el projecte OSTI

Promoció de la ciència oberta: el projecte OSTI

Sophie Kay és la fundadora d’Open Science Training Initiative (OSTI), un projecte que promociona la ciència oberta, ja que planteja un sistema educatiu obert.

En concret, OSTI és un sistema educatiu dissenyat específicament per a joves investigadors. El seu objectiu principal és fomentar l’obertura en l’àmbit científic al proporcionar en codi obert, dades i publicacions a aquells estudiants que realitzen un doctorat. Aquest sistema s’adapta a un ampli ventall d’àrees acadèmiques i pot aplicar-se a diferents disciplines científiques.

Les propostes de sistemes educatius oberts, com la que planteja OSTI, estan tenint cada cop més èxit, a conseqüència d’una major sensibilització i recolzament vers la ciència oberta o open science.

Les dades ofertes per OSTI es publiquen amb una llicència de Commons Attribution License que permeten la seva reutilització. D’aquesta manera, qualsevol usuari del sistema té accés als resultats de la recerca d’altres investigadors, podent comprovar la veracitat de la informació de forma fàcil i ràpida.

Aquesta proposta s’enllaça amb les múltiples iniciatives relatives a dades obertes (open data) portades a terme per part de les universitats catalanes, així com la interoperabilitat, i fins i tot, les relacionades amb la nova Llei de transparència. OSTI és un exemple més de construcció de nous models de coneixement obert i col·laboratiu en benefici de la comunitat acadèmica i de recerca, i de la societat en general.

Per a més informació podeu llegir l’entrevista completa a Sophie Kay, fundadora i promotora d’OSTI.

Comparteix