El CSUC participa al XV Congrés d’Arxivística de Catalunya

El CSUC participa al XV Congrés d’Arxivística de Catalunya

Els dies 28 a 30 de maig ha tingut lloc a Lleida la quinzena edició del Congrés d’Arxivística de Catalunya que, sota el títol “Preservació digital. Accés permanent”, ha tractat sobre la preservació digital dels documents, la tecnologia que ho permet i que, al seu torn, aquesta conservació faciliti un accés permanent per part dels ciutadans.

Amb més de 300 participants, el congrés ha comptat amb una trentena de ponències i taules rodones amb l’objectiu de crear un espai de debat sobre la preservació digital dels arxius. Trenta ponents nacionals i internacionals han analitzat els reptes que els professionals del sector han de poder cobrir per preservar els actius digitals.

El seu programa científic ha volgut donar resposta a tres objectius generals: De què parlem quan parlem de preservació digital? On puc anar a buscar solucions de preservació digital? i Quin serà el meu paper quan ja hagi contractat serveis de preservació digital?

lleida1

En aquest sentit, des del CSUC, Ricard de la Vega, cap de Càlcul i Aplicacions i membre del comitè científic del congrés, ha presentat la ponència “De què parlem quan parlem de serveis al núvol?“, que ha fet un repàs de les diferents tipologies de serveis al núvol disponibles.

Ramon Ros, coordinador d’Aplicacions Bibliotecàries i Documentals, també ha participat en la taula rodona “Preservació digital com a servei (SaaS)”. La seva intervenció s’ha centrat en el sistema de preservació MetaArchive, on participa el CSUC, en el qual s’estableix un sistema de còpies creuades entre diferents universitats de tot el món, de manera que es garanteix la integritat de les dades d’una manera molt efectiva alhora que econòmica.

A més, s’ha parlat d’altres serveis del CSUC, com ara el servei d’e-Arxiu, que s’ha comentat a la taula rodona dedicada a la integració entre la gestió documental i la preservació digital, i de projectes on el CSUC també hi participa, com el cas del repositori PADICAT i el repositori digital del Centre d’Estudis i Documentació del MACBA, que s’han mencionat a la taula rodona sobre l’experiència catalana en preservació digital.

Comparteix