"Emerging reputation mechanisms for scholars", nou informe de la Comissió Europea

“Emerging reputation mechanisms for scholars”, nou informe de la Comissió Europea

Emerging reputation mechanisms for scholars” és el títol de l’informe que ha publicat recentment la Comissió Europea (CE) on s’avalua l’ús dels nous mitjans socials per part dels investigadors, amb l’objectiu de construir, mantenir i mostrar la reputació en el camp de la recerca científica.

Aquest informe forma part d’un estudi finançat per l’Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) que explora els factors emergents per a la Ciència Oberta 2.0, la qual engloba tendències com ara l’accés obert al coneixement científic, la ciència ciutadana o els sistemes d’avaluació oberts.

Quant al contingut, la primera part de l’informe ofereix una  revisió exhaustiva de la literatura, per al marc teòric de les activitats acadèmiques, basat en un model actualitzat d’Ernest L. Boyer (1990) i en diversos aspectes de la construcció de la reputació, com ara l’ensenyament, la tutoria, la comunicació i les activitats de divulgació. La segona part tracta l’avaluació de 25 serveis de mitjans socials utilitzats pels investigadors per a la realització, publicació i difusió de la recerca.

Comparteix