Bones pràctiques i Guia per al compliment de la Llei de la ciència espanyola i l'Horitzó 2020

Bones pràctiques i Guia per al compliment de la Llei de la ciència espanyola i l’Horitzó 2020

Durant la darrera reunió dels vicerectors de Recerca, celebrada el passat mes de juliol, es van aprovar els dos documents redactats per facilitar el compliment dels mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020.

Aquests documents porten per títol:

Ambdós documents han estat elaborats pel Grup de treball de Suport a la Recerca de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC prenent com a base la Guia per publicar en accés obert a la UPC elaborada pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Grup de treball de Suport a la Recerca està format per un representant de les universitats següents: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UVic-UCC i URL.

Comparteix