L'arxiu electrònic és l'última etapa del document electrònic

L’arxiu electrònic és l’última etapa del document electrònic

L’observatori de l’Administració Electrònica (OBSAE) ha publicat la nota tècnica “L’arxiu electrònic és l’última etapa del document electrònic” que tracta sobre la política de gestió de documents electrònics i assenyala el recorregut d’interoperabilitat del document i l’arxiu electrònic la seva destinació final per poder ser recuperable.

En els últims anys s’han observat nombrosos i significatius esforços per implantar la tramitació electrònica. No obstant això, una part fonamental, que és la gestió del cicle de vida dels documents i expedients electrònics juntament amb el seu arxivat definitiu, encara no ha estat suficientment estesa i implantada.

Aquesta nota tècnica resumeix aquesta situació a més de mostrar algunes actuacions interessants que s’estan duent a terme en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en alguns casos en col·laboració amb altres administracions públiques, i que poden ser utilitzades des de la resta d’ens públics.

El CSUC per la seva part, disposa d’una plataforma d’e-Registre per deixar constància del lliurament dels documents electrònics que tenen a la seva disposició les universitats i una plataforma comuna d’arxiu electrònic per preservar els documents electrònics generats a la universitat, entre d’altres serveis d’administració electrònica.

Per a més informació podeu consultar la nova nota tècnica de l’OBSAE.

Comparteix