El Govern finança la renovació del clúster de supercomputació de les universitats catalanes

El Govern finança la renovació del clúster de supercomputació de les universitats catalanes

El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca, invertirà 1.150.000 € en la renovació de supercomputadors del CSUC i la consolidació del servei de càlcul científic consorciat. La inversió permetrà atendre les necessitats dels grups de recerca i augmentar la seva competitivitat.

L’operació permetrà renovar dos dels equips de càlcul disponibles al CSUC, l’SGI Altix i el Bull NovaScale, per millorar les seves actuals prestacions i eficiència energètica. El servei de càlcul científic consorciat, a diferència d’altres solucions individualitzades, s’adequa als elevats requeriments dels càlculs a realitzar i permet escalar els costos d’explotació.

Aquesta instal·lació reforça l’oferta de serveis de supercomputació a Catalunya, complementant els que ofereix el Barcelona Supercomputing Center (BSC), la gran infraestructura científicotècnica singular orientada a la supercomputació que opera a Catalunya, membre del projecte PRACE i soci del CSUC a la RES (Xarxa Espanyola de Supercomputació).

Per al secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, “aquest és un pas rellevant en la construcció d’un servei integral de supercomputació a nivell de país, cada cop més un recurs clau en un món altament competitiu”, i ha afegit, “Catalunya és ja un referent en aquest àmbit, gràcies a les nostres estructures i les activitats que s’hi desenvolupen. Aquesta renovació contribueix a consolidar el nostre lideratge a Europa”.

La supercomputació és una de les activitats fonamentals del Consorci i compta amb una comunitat d’usuaris formada per 35 grups de recerca. Actualment, participa en tres projectes europeus relacionats amb la supercomputació i el càlcul científic: Cloudflow (Computational Cloud Services and Workflows for Agile Engineering), Numexas (Numerical Methods and Tools for Key Exascale Computing Challenges in Engineering and Applied Sciences) i Genius (Gaia European Network for Improved User Services).

Comparteix