Algunes dades sobre TDX

Algunes dades sobre TDX

Aprofitem el fet que el repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) té més de 20.000 tesis en línia per donar algunes dades:

  • El repositori de TDX va crear-se l’any 2001 com a fruït del conveni “La Universitat Digital a Catalunya 1999-2003”. Aquell any es van incorporar 280 tesis a text complet i es van rebre prop de 8.000 consultes a la seva base de dades.
  • D’aleshores, han passat 14 anys i TDX s’ha convertit en una eina fonamental per la difusió de la recerca científica de les universitats. Actualment conté més de 20.600 tesis dipositades de 18 universitats participants i dóna accés a més de 58.500 de consultables d’altres repositoris de tesis. Rep més de 35 milions de consultes.
  • Durant aquests 14 anys, TDX ha anat creixent a bon ritme. Des de 2007, el repositori permet la cerca conjunta de tesis espanyoles independentment del repositori en què estan incloses, esdevenint una eina de cerca global. A més, té més visibilitat, ja que s’ofereix conjuntament amb d’altres repositoris, com per exemple al portal europeu de tesis DART-Europe o a DRIVER.
  • També el 2007 va ser l’any en què totes les universitats catalanes oferien les seves tesis doctorals a text complet per a la seva consulta a través de TDX.
  • Des de l’any 2011, TDX participa en la cooperativa MetaArchive amb l’objectiu d’assegurar la preservació de les tesis i d’estar dins d’una de les iniciatives pioneres al món en aquest àmbit.
  • Pel que fa a la incorporació de tesis a TDX, durant els primers anys de funcionament del repositori s’incorporaven 500 tesis en uns 3,5 mesos, mentre que ara se n’afegeixen 1.000 en tan sols 4 mesos. Des de que va entrar en vigor el Reial Decret 99/2011, en el que s’estableix que un cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ocuparà del seu arxiu en un repositori institucional, i l’acord del CIC, que va fer obligatòria la inclusió de les tesis a TDX, les universitats de Catalunya fan possible la consulta en accés obert del 85% de les tesis llegides. Si considerem només el curs acadèmic 2012-2013 el percentatge és del 94%. La mitja des del curs acadèmic 2000-2001 al 2012-2013 és del 67%.
  • La tesi número 20.000 es va introduir al TDX per la UB el 20 de maig de 2015.
  • El portal DART-Europe, una associació de biblioteques de recerca i de consorcis bibliotecaris que treballen conjuntament per a la millora de l’accés global a les tesis, mostra el nombre de teis doctorals en línia dels diferents països europeus. És curiós que, a diferència del cas català, que agrupa en un únic portal les tesis de 18 universitats, en d’altres països normalment les tesis es troben en servidors diferents.
  • A Espanya, de les 42.000 tesis, la meitat es troben a TDX. Les tesis de països europeus a DART-Europe: Alemanya (220.836), Països Baixos (66.264), França (59.841), Regne Unit (50.885), Espanya (41.971), Suècia (32.536), Itàlia (25.065), Grècia (23.185), Portugal (20.706), Suïssa (12.537), Hongria (6.143), Irlanda (5.532), Estònia (4.920), Noruega (4.828), Polònia (4.184), Bèlgica (3.997), Dinamarca (3.352), Lituània (2.455), Letònia (2.244), Sèrbia (1.742), Xipre (1.593), Eslovènia (1.060), República Txeca (641), Croàcia (205), Àustria (169), Bulgària (99), Ucraïna (1).
Comparteix