Bones pràctiques en la contractació pública de consultoria i serveis TI

Bones pràctiques en la contractació pública de consultoria i serveis TI

L’Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals (AMETIC) i l’Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria (AEC) han elaborat i presentat el manual de “Recomanacions de bones pràctiques per a la contractació pública de consultoria i serveis TI “, en el qual s’ofereixen consideracions i recomanacions sobre com s’han d’abordar els procediments de contractació en les administracions públiques.

La implementació d’aquestes pràctiques té com a objectiu maximitzar el valor aportat i minimitzar el preu, garantint, al mateix temps, la transparència i la lliure concurrència. Aquestes recomanacions es refereixen sobretot als contractes per procediment obert, per ser el més habitual en consultoria i serveis TI.

Les dues entitats, conscients de les limitacions pressupostàries del sector públic, consideren fonamental la posada en marxa de mecanismes que asseguren la correcta transformació dels models productius i l’avanç cap a l’economia digital en línia amb les directrius europees marcades per l’Estat espanyol en aquesta matèria.

Comparteix