Article a l'EPI sobre serveis de suport a la recerca a la BRGF (UPC)

Article a l’EPI sobre serveis de suport a la recerca a la BRGF (UPC)

Al darrer número de El Profesional de la Información s’ha publicat un article de Miquel Codina-Vila i Ruth Íñigo que porta per títol “De la investigación al investigador: adaptando servicios en la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)“.

Resum:

Els serveis per a la recerca han estat tradicionalment una de les prioritats de les biblioteques universitàries, especialment en aquelles universitats amb vocació investigadora. Ens trobem, doncs, en un entorn canviant en què els investigadors tenen necessitats sovint temporals.

A les biblioteques els resulta complicat donar respostes adequades davant fenòmens com l’accés obert a la informació, crisi en el model de subscripció a les revistes, necessitat de més processos per avaluar el treball dels investigadors, internacionalització, diversitat de perfils d’investigador, etc.

A causa d’això, els serveis bibliotecaris amplien el focus de la seva oferta, dedicant més atenció a donar suport als investigadors en el seu rol d’autors, i adaptant-se a les prioritats de la institució en cada moment.

Aquest article mostra les respostes que la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, està oferint a aquests nous reptes.

Comparteix