El projecte europeu DC4Cities supera amb èxit la seva segona revisió

El projecte europeu DC4Cities supera amb èxit la seva segona revisió

Els partners del projecte europeu DC4Cities, entre els quals es troba el CSUC, han presentat als auditors de la Comissió Europea la segona revisió del projecte.

La reunió, que ha tingut lloc a les instal·lacions d’ENEA a Brussel·les el dia 1 d’octubre, ha reconegut el valor de DC4Cities per canviar la manera en què els serveis TI consumeixen energia. En aquest sentit, DC4Cities ha fet un pas més enllà,  ja que no només mitiga el problema, sinó que tracta de resoldre’l des del seu origen, contribuint a l’eficiència energètica dels centres de dades.

Durant la reunió, els partners de DC4Cities han tingut la oportunitat de donar una visió general del treball realitzat fins ara i de destacar les fites a complir en un futur pròxim. Per tal de defensar el projecte davant la Comissió, María Pérez, coordinadora de DC4Cities, ha iniciat la reunió comentant l’estat actual del projecte. A continuació, Giovanni Giuliani, coordinador tècnic d’HP i DC4Cities, ha fet una breu presentació de la primera fase d’arquitectura, que ha donat pas a la xerrada sobre trialsJordi Guijarro (CSUC), Silvia Sanjoaquin (Gas Natural) i Fede Lombart (IMI), tots ells a càrrec dels trials a Barcelona, ​​han intervingut en aquesta xerrada, juntament amb Corentin Dupont (Create-Net) i Giovanni Giuliani, dels trials de Trento i Milà, respectivament. 

La reunió de revisió ha continuat amb els casos de la segona fase i un estudi de mercat a càrrec de Sonja Klingert, que ha conduït a la segona fase de l’actualització de l’arquitectura, a càrrec de Giovanni, i a l’estat dels WP4 i WP5. Roberto Chiappini (HP) ha mostrat el desenvolupament continu i la integració al WP3, que ha acabat amb una demostració del valor i el rol de DC4Cities.

A més, s’ha posat sobre la taula la contribució de DC4Cities a l’estandardització de mètriques i a l’activitat del Clúster en general, així com també s’ha fet referència a les activitats de difusió i explotació del projecte. Finalment, la reunió ha tractat temes de gestió del projecte, en els que s’hi inclou fons gastats, costos estimats i costos actuals, i possibles desviacions. 

Una vegada realitzades les presentacions, els comissionats s’han reafirmat a l’hora de considerar DC4Cities com a “projecte visionari”, en línia al que ja van concloure durant la primera revisió duta a terme l’octubre de 2014. Després de passar de forma satisfactòria aquesta segona revisió, els comissionats han animat els partners del projecte a definir l’estratègia de negocis necessària per ajudar al llançament de DC4Cities al mercat.

Així, un cop transcorreguts 25 dels 30 mesos previstos de durada del projecte, el proper pas de DC4Cities serà aplicar i executar plenament la seva segona fase de trials i d’experimentació fins arribar a la seva avaluació final.

Comparteix