Suport als investigadors en la gestió de les dades de recerca

Suport als investigadors en la gestió de les dades de recerca

En els darrers anys pel que fa a la comunicació científica i a la recerca, l’aparició i extensió d’internet ha canviat la manera en què es difon la informació i la forma de treballar dels investigadors. L’accés obert dels articles n’és un exemple clar.

En aquesta línia, les dades usades o produïdes al llarg de les activitats de recerca han rebut l’atenció de la comunitat científica i dels òrgans gestors de la recerca. Alhora que el valor de les dades de recerca augmentava es constatava la dificultat i diferents mètodes de la seva gestió.

A nivell mundial les biblioteques de recerca més actives estan estudiant com poden ser útils als investigadors per tal de facilitar-los aquesta gestió i iniciant activitats per al que s’ha anomenat Research Data Management (RDM).

Les biblioteques de les universitats del CSUC també ho estan estudiant a través del Grup de Treball de Suport a la Recerca, que té per finalitat ajudar a les universitats i centres de recerca a definir una política de gestió de les dades generades per les activitats de recerca.

El Grup es proposa com a objectius acordar procediments que permetin crear Plans de Gestió de Dades (PGD), recomanar un repositori on dipositar les dades i aprovar uns principis generals de política a seguir per a la gestió de les dades de recerca per part de les universitats de Catalunya.

Comparteix