Nova connexió de backup per a l'Anella Científica al CATNIX

Nova connexió de backup per a l’Anella Científica al CATNIX

S’ha posat en marxa una nova connexió al Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) per a l’Anella Científica de 2 Gbps a Telvent, formada per un port de fibra i un port de coure.

Aquesta nova connexió s’usarà com a backup de la connexió de Campus Nord, de 10 Gbps. D’aquesta manera, s’amplia la capacitat de la connexió d’1 Gbps a 2 Gbps per a les xarxes de l’Anella Científica al CATNIX i s’automatitza el procés de redundància en cas de caiguda del peering principal de Campus Nord.

Comparteix