UCATX com a exemple de trasllat de serveis al núvol

UCATX com a exemple de trasllat de serveis al núvol

La plataforma UCATx, el portal que reuneix l’oferta de MOOC del sistema universitari català, ha estat mostrada com a exemple de servei traslladat al núvol dins les XXVI Jornadas Técnicas de RedIRIS, organitzades del 24 al 26 de novembre a Tenerife.

En concret, UCATx ha estat l’exemple de la presentació “Cloudificación’ de servicios: retos y oportunidades“, de Xavier Peralta, administrador de sistemes del CSUC, qui ha mostrat els reptes i oportunitats de traspassar els serveis d’una organització al núvol i de la infraestructura al núvol del CSUC.

La plataforma UCATx, desenvolupada en l’entorn Open edX, compta amb el CSUC com a soci tecnològic. Així, el CSUC s’ha encarregat de l’actualització del programari de la plataforma, la seva integració i la seva posada en producció en un entorn eficient i d’alta disponibilitat.

UCATx s’allotja en la infraestructura al núvol del CSUC, gaudint de capacitats avançades, com ara l’ús eficient dels recursos en base a polítiques d’escalabilitat automàtica, la possibilitat d’utilitzar tant recursos de procés i emmagatzematge interns com de núvols externs, etc.

Comparteix