Creació del Grup de treball EPCP (European Print Collaboration Programs)

Creació del Grup de treball EPCP (European Print Collaboration Programs)

En una reunió celebrada a Viena el passat 19 de novembre, representants de projectes europeus d’emmagatzematge cooperatiu de documentació impresa han constituït el Grup de Treball EPCP (European Print Collaboration Programs).

Els països participants en aquest grup són: Àustria, Finlàndia, França, Noruega, Regne Unit, Suïssa i Catalunya.

La declaració final de la reunió ha estat la següent:

Creiem que una infraestructura de recerca i informació àmplia i sòlida és essencial per al benestar d’Europa, ara i en el futur. Ens preocupa que, en un moment de canvis sense precedents en la manera de recopilar, emmagatzemar i difondre la informació hi hagi el perill real que alguns dels recursos impresos importants en les nostres biblioteques europees puguin estar en risc.

En vista d’això, tenim la intenció d’iniciar una sèrie de plans. Per exemple, anem a preparar un qüestionari per als magatzems d’Europa i a desenvolupar una senzilla eina d’elaboració de models econòmics per identificar els estalvis generats pels magatzems.

Ens trobarem de nou el 2016 per discutir el progrés fins a aquesta data i per identificar noves tasques”.

Comparteix