Reunió de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya

Reunió de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya

El passat 11 de desembre ha tingut lloc la reunió anual de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya (CAC).

En la reunió s’ha informat de dades estadístiques del CANTIC, de les noves institucions que hi participen i s’ha tractat especialment el tema del pas a la nova normativa RDA, previst per a finals del 2016 per gran part de les institucions.

En aquest sentit, s’ha informat de la feina que ha realitzat la Subcomissió RDA i de l’elaboració, dins del web de la Biblioteca de Catalunya, de l’apartat “Cap a les RDA“, dedicat a aquest tema. Els membres de la CAC han felicitat la Subcomissió per la feina feta, que ha estat molta i de molt bona qualitat.

La CAC, que va acordar l’octubre del 2001 el pas al format MARC 21, és l’òrgan consultiu de la Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació bibliogràfica i les seves funcions són:

  • Estudiar i proposar l’adaptació de les normes catalogràfiques internacionals a les necessitats i característiques del sistema bibliotecari de Catalunya.
  • Proposar l’ordre de prioritats en les tasques d’adequació de la normativa de catalogació bibliogràfica.
  • Coordinar les actuacions de les entitats que són representades en entorns bibliotecaris de fora de Catalunya.

Formen part de la CAC representants de la Biblioteca de Catalunya, de biblioteques universitàries, del CSUC, del sistema de lectura pública, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, de biblioteques especialitzades i del COBDC.

Comparteix