TDX: 22.000 tesis introduïdes!

TDX: 22.000 tesis introduïdes!

El repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha arribat a les 22.000 tesis incorporades. L’octubre de 2015 es va incorporar la tesi 21.000, el que suposa la incorporació de 1.000 tesis en només 3 mesos!, tota una fita, ja que la tesi 21.000 es va afegir en 4,5 mesos.

La tesi que ha fet 22.000, que ha estat afegida al repositori per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), amb títol Integración arquitectónica de colectores solares térmicos cerámicos para clima mediterráneo, és de l’autor Jordi Roviras Miñana, ha estat dirigida per Vicente Sarrablo Moreno i presentada al Departament d’Arquitectura de la UIC.

Aquest treball està enfocat a demostrar la viabilitat tècnic-arquitectònica i energètica de col·lectors solars tèrmics realitzats amb materials ceràmics i adequats al clima mediterrani.

Comparteix