Celebrat el seminari sobre programari antiplagi

Celebrat el seminari sobre programari antiplagi

L’adopció per part de les universitats de les metodologies docents lligades als criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior ha comportat un progressiu increment d’activitats basades en la confecció de treballs de tot tipus amb una important utilització de continguts digitals, i amb el consegüent augment de les possibilitats de frau en la seva execució, tant per plagi de materials disponibles a la xarxa com per duplicats de treballs entre els mateixos alumnes.

A proposta de les universitats, el CSUC ha endegat un projecte per tal de mirar de trobar una solució global per a la detecció del plagi en els continguts digitals utilitzats i generats en aquestes institucions.

Per aquest motiu, dimecres 27 de gener ha tingut lloc a les instal·lacions del CSUC un seminari sobre programari especialitzat en antiplagi, amb l’objectiu que el grup de treball del projecte antiplagi de les institucions del Consorci aprofundeixi en el coneixement d’aquests productes.

En total, s’ha convidat a quatre proveïdors d’entre els més rellevants que, en sessions d’aproximadament 45 minuts cadascuna, han explicat les seves solucions. Les empreses participants, per ordre de presentació, han estat:

Els programaris d’antiplagi permeten localitzar i identificar documents amb contingut extret d’altres documents a partir de l’anàlisi de diferents fonts com, per exemple, documents públics accessibles a internet, editorials i repositoris propis, ja siguin públics o privats. A partir d’aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres documents per tal que el professor el pugui valorar.

Després de les sessions, el grup de treball sobre sistemes antiplagi s’ha reunit per debatre els productes presentats al llarg del matí.

Comparteix