Resum de les estadístiques 2013 del CCUC

Resum de les estadístiques 2013 del CCUC

A continuació us mostrem un resum de les dades més rellevants de 2013 referents al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

A desembre de 2013 el CCUC conté 4.585.155 títols reals de documents que representen 10.882.113 exemplars físics. Sense el CCUC la suma de títols de les diferents institucions seria de 7.749.453. El CCUC fusiona, doncs, 3.164.298 títols duplicats.

Si comparem amb el 2012, el CCUC s’ha incrementat en 407.013 títols, un 9,7% més. El motiu principal ha estat la càrrega dels registres de la Biblioteca de Montserrat que ha generat 222.228 registres nous i la càrrega dels registres de la Biblioteca del Monestir de Poblet que ha generat 27.138 registres nous. Montserrat s’integra al CCUC a través de la URL i Poblet a través de la URV.

El 2013 s’ha integrat al CCUC, també, la Universitat Internacional de Catalunya que ja era membre associat des de l’any 2008. La UIC aportarà uns 20.000 registres nous al CCUC.

Tot i la contínua integració de noves institucions, el nombre global de catalogadors del CCUC continua decreixent com estem veient des del 2010 (470 persones el 2013, 493 persones el 2012, 512 el 2011, 613 el 2010). És a dir, del 2010 al 2013 el nombre de catalogadors del CCUC ha patit un decrement d’un 23,3%

Respecte de la catalogació per còpia, seguint la mateixa sintonia dels darrers anys, el percentatge de còpia de registres bibliogràfics és del 56% i si extrapolem aquesta dada a exemplars físics, el percentatge de còpia arriba al 75%.

Quant al nombre de títols catalogats gratuïtament al CCUC a través del programa de catalogació com a valor afegit a l’adquisició (CVA), està patint també un decrement continu a causa, probablement, del descens general en la compra de llibres. El 2013 s’han catalogat a través d’aquesta via, 26.923 títols, un 22,7% menys respecte del 2012.

Comparteix