Biblioteques en flames

Biblioteques en flames

En els darrers deu anys, almenys 72 biblioteques públiques han estat incendiades a la ban­lieue de París.

Han estat incendis de diferents magnituds, però en qualsevol cas 72 biblioteques pú­bli­ques són unes quantes biblioteques. A Barcelona, n’hi ha 40.

A la banlieue de París també han estat incendiades mol­tes al­tres co­ses, però per què aques­ta fixació, aquest acarnissament amb les bi­blio­­te­ques? La res­pos­ta, in­quietant com els propis incen­dis, ens la proporciona un jo­ve ma­gri­bí que en­tre­­­vis­ta Süddeutsche Zeitung en una conversa difosa pel diari El País (Pa­tricio Pron, “Los des­­truc­­­­tores de libros”): “Les biblioteques són aquí per adormir-nos”, diu, “perquè ens que­­­dem tran­quils llegint con­tes de fades. I no necessitem llibres: necessitem feina”. Unes pa­­rau­les per­tor­badores.

Font: L’impagable blog de casa al club i Núvol, el digital de cultura.

Comparteix