The Facilitated Collection

The Facilitated Collection

Les col·leccions són fonamentals per a la identitat de la biblioteca, a Collection Directions: The Evolution of Library Collections and Collecting es mostra com les col·leccions de biblioteques estan canviant en un entorn en xarxa.

El suport a la descoberta, gestió i creació de recursos en la recerca i pràctiques d’aprenentatge continua evolucionant. Al blog de Lorcan Dempsey, vicepresident d’OCLC, investigador i director estratègic, es tracta sobre un element d’aquests canvis, l’aparició del que ell anomena The Facilitated Collection, una combinació coordinada dels serveis locals, externs i de col·laboració muntats al voltant de les necessitats de l’usuari.

Comparteix