El magatzem per a impresos de baix ús GEPA el 2015: dades i actuacions

El magatzem per a impresos de baix ús GEPA el 2015: dades i actuacions

L’any 2015 el magatzem cooperatiu GEPA s’ha destacat per la possibilitat d’augmentar el nombre de documentació tractada en càrregues ordinàries, fins a un total de més de 2.100 metres. Detallem altres dades significatives:

  • El 2015 s’han portat a terme dues càrregues de documentació d’estada temporal al GEPA. Les institucions participants han estat el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura (amb una segona aportació de fons bibliogràfics de la futura Biblioteca Provincial de Barcelona) i la Universitat de Lleida.
  • Després que l’any 2014 suposés una embranzida en el creixement dels serveis de documents del GEPA, el 2015 ha consolidat la dada amb un lleuger augment de l’1,5% sobre el 2014. El nombre total de serveis ha estat de 433.
  • La major part de serveis del GEPA són el subministrament de còpies electròniques, amb un total de 238, que suposen el 55% del total. El subministrament d’originals és el 44,3% i la consulta a sala es queda en un mínim però remarcable 0,7%.
  • Pel que fa a la col·lecció, la situació actual d’ocupació del GEPA és del 39% del total de la previsió màxima de prestatgeries. S’ha de tenir en compte que la capacitat total de prestatges de l’equipament dependrà de la tipologia de mides dels documents que s’hi van emmagatzemant.
  • El total de metres de prestatges ocupats de l’equipament a final de 2015 és de 9.642 metres. D’aquests, 8.021 corresponen a documents de la col·lecció cooperativa, 492 a la col·lecció pròpia i 1.129 als documents d’estada temporal al GEPA.
  • El 19 de novembre, en una reunió celebrada a Viena, representants de projectes europeus d’emmagatzematge cooperatiu de documentació impresa van constituir el Grup de Treball EPCP (European Print Collaboration Programs). Els països participants en aquest grup són: Àustria, Finlàndia, França, Noruega, Regne Unit, Suïssa i Catalunya.
Comparteix