Disponibles els PGI Compilers 2016

Disponibles els PGI Compilers 2016

Està disponible a tot el maquinari de supercomputació del CSUC la nova versió dels PGI Compilers 2016.

Els PGI Compilers són els compiladors C, C++ i Fortran de Portland. Les principals novetats de la nova versió són: un nou format de clau de llicència, el suport de C++ 14, una reducció significativa del temps de càrrega al fer debugging d’aplicacions grans i l’optimització d’algunes funcions intrínseques de Fortran per als processadors Intel Haswell.

Els PGI Compilers 2016 també inclouen les llibreries Open MPI 1.10.1 enlloc de les MPICH, noves llibreries BLAS i LAPACK basades en OpenBLAS i versions precompilades de les llibreries NetCDF 4.3.3.1 i Parallel NetCDF 1.6.1.

Podeu trobar una revisió detallada de totes les característiques d’aquesta nova versió a les PGI Release Notes.

Comparteix