Videosessió TECNIRIS@: El servei d'evidències electròniques del CSUC

Videosessió TECNIRIS@: El servei d’evidències electròniques del CSUC

El servei d’evidències electròniques del CSUC, també anomenat servei d’e-Logs, ha estat presentat en una videosessió TECNIRIS@ celebrada l’11 de març.

Sota el títol “Evidències de processos tramitats electrònicament“, el cap d’Administració electrònica del CSUC, Albert Portugal, ha explicat el funcionament del servei de conservació d’evidències electròniques que proporciona el CSUC i que esdevé un contenidor segur on s’emmagatzemen evidències que són facilitades per les universitats de forma segura, aplicant el segell de l’organisme, així com entrellaçant les evidències per assegurar que en cap cas el sistema ha estat manipulat.

El contingut de les evidències és variable en cada cas però el servei sí que emmagatzema elements comuns de cadascuna d’elles (un identificador del procediment de negoci a què es relaciona – expedient, numero de registre…-, l’interessat…) i elements variables com ara els hash dels documents aportats, un extracte XML de la informació…. Igualment, totes les evidències incorporen un segell de temps (timestamp).

Les videosessions TECNIRIS@ són una activitat de RedIRIS per organitzar reunions o seminaris a través de Webconference. Representen una oportunitat perquè de forma econòmica i senzilla els membres de la comunitat RedIRIS puguin compartir experiències, projectes, serveis, plans, informacions, cursos, etc., en temps real i amb la mateixa qualitat com si es tractés d’una reunió presencial.

Comparteix