La compra conjunta de gas per al 2016 estalvia 1,56 M€

La compra conjunta de gas per al 2016 estalvia 1,56 M€

El 2015 va licitar-se l’acord marc per seleccionar les empreses que prestaran el subministrament de gas natural durant aquest 2016 a 19 universitats i centres de recerca participants, per primer cop també per la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El valor estimat del contracte, d’una durada de dos anys, ha estat de 18,7 M€.

Aquesta licitació ha estat innovadora ja que ha permès indistintament ofertes tant a preu fix com indexades a Brent i a tipus de canvi. L’acord marc també ha facilitat la selecció de la data de la subhasta donant més flexibilitat al grup de compra per adaptar-se a les oportunitats del mercat.

La subhasta, celebrada el mes de novembre de 2015, va tenir una pugna molt intensa i un bon moment de preus de Brent. Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris pel que fa a la part variable, que representa el 81% del total de la factura.

Així, per a les universitats del CSUC, el preu del lot 1 (baixa pressió) ha passat de 41,04 €/MWh a 31,11 €/MWh, amb una reducció del 24%. Per a la UCM, el preu era de 46,24 €/MWh, amb la qual cosa la reducció ha estat del 33%. En el lot 2 (alta pressió), la reducció de preu ha estat del 20%.

En resum, les universitats del CSUC tindran aquest 2016 una reducció de costos de 760.000 € i la UCM, una reducció de poc més de 800.000 €.

L’adjudicatari dels dos lots ha estat Endesa Energía, que manté el subministrament de les universitats del CSUC i pren a Gas Natural el de la UCM.

Integrants del grup de compra:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Parc Científic i Tecnològic de Girona
 • Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Centre de Recerca en Agrigenòmica
 • Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
 • Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
 • Institut de Ciències Fotòniques
 • Col·legis Majors Sant Ramon Penyafort-Montserrat-Llull
 • Col·legi Major Sant Jordi
 • Parc Científic de Barcelona
 •  Vila Universitària UAB Campus
Comparteix