DC4Cities, eina per integrar energies renovables en entorns urbans

DC4Cities, eina per integrar energies renovables en entorns urbans

El projecte europeu DC4Cities, iniciat el setembre de 2013 amb l’objectiu de convertir els centres de dades en espais ambientalment sostenibles dins de les ciutats, ha arribat al seu tram final aquest mes. Després de dos anys i mig d’investigació, el projecte ha demostrat que l’aplicació de DC4Cities en centres de dades existents i de nova creació permet integrar energies renovables en entorns urbans, el que suposa una reducció significant de l’impacte del consum de les ciutats. Aquesta optimització energètica no implica haver de modificar la logística ni tampoc no afecta la qualitat dels serveis.

El CSUC, en coordinació amb Gas Natural Fenosa i l’Ajuntament de Barcelona (IMI), han participat en el desenvolupament de les proves pilot de DC4Cities a Barcelona, un dels escenaris, juntament amb Trento i Milà (Itàlia), on s’ha explotat el projecte. En el cas concret de Barcelona s’han obtingut unes millores que arriben a gairebé el 25% pel que fa a la utilització d’energia renovable, mentre que la reducció del consum energètic i emissions ha estat de l’ordre del 70%.

Com funciona DC4Cities?

DC4Cities combina el consum energètic dels centres de dades amb l’energia renovable que hi ha disponible tenint en compte un escenari en el que l’Autoritat energètica de l’Smart City (EMA, en les seves sigles en anglès) estableixi uns objectius mínims de consum de renovables, que poden arribar fins al 80%.  Perquè funcioni, DC4Cities consta d’un subsistema encarregat de proveir i actualitzar de forma contínua informació sobre la disponibilitat d’energia, la previsió del temps i l’energia produïda localment. Un segon subsistema recopila informació sobre el programari instal·lat a l’interior del centre i dóna instruccions de l’esperat comportament de l’energia.

DC4Cities programa la seva càrrega de treball segons la disponibilitat de renovables locals i les necessitats de la xarxa elèctrica per a que aquesta coincideixi amb els punts del dia en què es pot maximitzar el consum d’energies renovables. D’aquesta manera, s’aconsegueix optimitzar l’eficiència del sistema i que l’ús de les renovables pugui incrementar de manera molt significativa.

DC4Cities_figure

A més d’optimitzar la demanda d’energia d’un únic centre de dades, DC4Cities permet la cooperació en una federa­ció geogràfica de centres de dades. Mitjançant l’explotació de diferents fonts renovables, l’especialització de centres de dades o d’altres beneficis locals, la federació estén el respecte al medi ambient més enllà del que l’optimització individual pot aconseguir.

D’aquesta manera, i tenint en compte que encara avui en dia els centres de dades són grans consumidors d’energia, l’aplicació de DC4Cities pot contribuir a gestionar l’estabilitat de la xarxa a les ciutats i a una optimització més eficient.

També la resta de ciutadans podem contribuir a aquesta optimització, i és que en el marc de DC4Cities s’ha dissenyat una App que alerta del moment més idoni per carregar els dispositius mòbils en base a la quantitat d’energia renovable que hi ha a la xarxa.

Pots trobar més informació de DC4Cities al web del projecte i en aquest vídeo:

Comparteix