5.000 tesis de la UB, al repositori TDX!

5.000 tesis de la UB, al repositori TDX!

tdxLa Universitat de Barcelona (UB) ja disposa de 5.000 tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi número 5.000 porta per títol El proceso de liberalización del transporte aéreo en la UE. Efectos jurídicos sobre la protección de consumidores, ha estat escrita per Òscar Casanovas i Ibáñez, dirigida per Ramon Viñas i Farré, i presentada a la Facultat de Dret de la UB.

El treball doctoral pretén analitzar la reforma que va comportar el procés de liberalització del transport aeri a la Unió Europea i plantejar fins a quin punt aquesta reforma no afavoreix més a les pròpies aerolínies que no pas als consumidors, presumint que les compensacions que finalment recull el text front a les que es barallen en els documents preparatoris són en bona mesura producte de la tasca de lobby de les empreses i la pressió que exerceixen sobre els òrgans legislatius europeus.

Comparteix