Primers passos amb Docker a l'OpenCloud del CSUC

Primers passos amb Docker a l’OpenCloud del CSUC

La plataforma d’infraestructura com a servei (IaaS) del CSUC disposa ara d’una nova funcionalitat que permet automatitzar el desplegament d’aplicacions en entorns Linux. Es tracta del controlador (driver) de Docker Machine per OpenNebula. Docker és un projecte de codi obert basat en el format estàndard de contenidors de Linux (LXC) i que fa córrer aplicacions en ambients aïllats de manera lleugera.

Docker permet a l’usuari crear “imatges” amb la seva aplicació i dependències, garantint que aquesta funcionarà tant a escala, com en producció, com en qualsevol altre ambient. D’aquesta manera, s’evita l’anomenat “dependency hell” i es facilita el desenvolupament i manteniment de les aplicacions.

Què aporta Docker en combinació amb les màquines virtuals tradicionals?

Docker gestiona de forma més eficient els recursos de maquinari (hardware) i aquests van destinats exclusivament a l’aplicació, les “instàncies” (containers) es poden arrancar en segons i té una clara orientació per entorns d’integració contínua (DevOps). Actualment, ja existeix un mercat ampli d’imatges que podem descarregar i modificar lliurement.

Vols provar Docker dins la plataforma IaaS?

Accedeix al tutorial que ha creat el CSUC, on trobaràs com crear l’entorn necessari per començar a treballar amb Docker!

Comparteix