El CSUC disposa d'una nova sonda Anchor de l'Atlas de RIPE

El CSUC disposa d’una nova sonda Anchor de l’Atlas de RIPE

El CSUC allotja una nova sonda Anchor de la xarxa de mesura Atlas de RIPE, la comunitat formada per les xarxes IP a Europa (Réseaux IP Européens).

El projecte Atlas de RIPE és un sistema que té per objectiu el monitoratge de l’estat del tràfic i la connectivitat d’internet a nivell global. Per fer-ho, es disposen de diverses sondes, anomenades Atlas, situades per tot el món, especialment a Europa, Orient Mitjà i Àsia, que comproven l’estat de la xarxa i generen dades útils per analitzar el tràfic a partir de dos paràmetres com són els pings i els traceroutes. Els primers observen les latències i, els segons, inspeccionen els camins que segueixen les dades a l’enviar-se a través de la xarxa. De fet, des de l’any 2012, l’Anella Científica disposa, en el seu node de Campus Nord, d’una sonda Atlas.

anchor_croppedLes sondes Anchors són sondes Atlas millorades, amb molta més capacitat de mesura i amb major cobertura regional dins de la xarxa de mesura Atlas. Les Anchors proporcionen informació molt valuosa sobre la connectivitat i l’accessibilitat de la xarxa a nivell local i regional. A més, ambdós tipus de sondes, les Atlas i les Anchors, permeten fer mesuraments en línia sol·licitats pels propis usuaris de les sondes, que detecten la visibilitat i estat de la seva pròpia xarxa.

La sonda Anchor del CSUC és la primera instal·lada a l’Estat

Les Anchors es troben situades en llocs on hi ha una gran amplada de banda, com és el cas del CSUC amb l’Anella Científica. La nova Anchor situada al sistema autònom de l’Anella Científica s’anomena es-as13041 bcn i és la primera sonda Anchor instal·lada a l’Estat. Els resultats del monitoratge del tràfic de la xarxa es troben disponibles per al seu ús i es poden visualitzar en el mapa de sondes Anchors.

D’aquesta manera, el projecte de la xarxa de mesura Atlas pretén aconseguir construir la major xarxa de monitoratge de l’estat d’internet en temps real, proporcionant una comprensió sense precedents de la connectivitat i accessibilitat d’internet.

Comparteix