Informe: "Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014)"

Informe: “Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014)”

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) ha publicat l’informe “Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014)“, elaborat per Raül Méndez-Vásquez i Eduard Suñén-Pinyol, investigadors del Grup de Recerca en Bibliometria (BAC) de l’FCRI.

L’objectiu d’aquest informe és caracteritzar el sistema de recerca català analitzant-ne la mida i la producció científica i tecnològica. La mida del nostre sistema s’ha comparat amb la d’altres a partir d’indicadors com el personal en R+D i els investigadors, segons dades d’Eurostat. La producció científica, i també els aspectes qualitatius associats, s’han estimat per mitjà de les publicacions científiques indexades a les bases de dades National Citation Report for Spain (NCR) i National Science Indicators (NSI), extretes de la plataforma Web of Science (WoS). La innovació s’ha analitzat segons el nombre de sol·licituds de patents a l’European Patent Office (EPO).

El CAPCIT és un òrgan del Parlament de Catalunya creat el 2008 amb l’objectiu de coordinar la informació i l’assessorament en matèria científica i tecnològica. El CAPCIT està format per diputats i representants d’algunes de les principals institucions científiques i tecnològiques de Catalunya: l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI),  el Consell Català de la Comunicació Científica (C4), la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) i una representació de les universitats públiques i privades.

Per a més informació podeu consultar l’informe en versió PDF.

Comparteix