Catalunya, el hub del coneixement al sud d'Europa

Catalunya, el hub del coneixement al sud d’Europa

Catalunya ofereix als estudiants universitaris un sistema d’educació superior de qualitat i prestigi, amb més de set segles d’història i tradició. El sistema està format per dotze universitats -set universitats públiques, una universitat d’educació a distància i 4 universitats privades- que donen servei a gairebé 240.000 estudiants i ofereixen més de 500 títols. Juntament amb els cursos de grau, també proporcionen tota una sèrie de serveis, com ara biblioteques.

Per promocionar a nivell internacional el sistema universitari i de recerca català, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) han creat el vídeo “Catalonia, the knowledge hub in southern Europe“.

Comparteix