Posició de LIBER respecte la política d'Elsevier en data mining

Posició de LIBER respecte la política d’Elsevier en data mining

Recentment l’editorial Elsevier ha establert una política per al data mining de les seves revistes que ha estat considerada lesiva per als interessos dels investigadors i les biblioteques.
Per això, LIBER ha elaborat un document de treball que analitza l’impacte potencial d’aquesta política, els seus límits i la capacitat que té per soscavar la llibertat científica de l’investigador. LIBER creu que el dret a llegir és també el dret a fer data mining i que les llicències mai ompliran el buit en l’actual marc dels drets d’autor (copyright) al no ser escalable ni intensiu en quan a recursos. A més, tal com el document de treball emfatitza, establir llicències ofereix la possibilitat de limitar el potencial innovador dels mètodes d’investigació digitals a través de:
  •     Restringir les eines a què els investigadors tenen accés.
  •     Limitar la manera com els resultats de recerca poden estar disponibles.
  •     Impactar en la transparència i la reproductibilitat dels resultats de la recerca.

El text complet del document de treball el podeu descarregar aquí.

Comparteix