Disponibles els resultats de l’enquesta sobre l'ús d'eines de programari per part dels NOC

Disponibles els resultats de l’enquesta sobre l’ús d’eines de programari per part dels NOC

Ja està disponible per a la seva consulta l’informe amb els resultats de la segona enquesta realitzada a la comunitat de centres d’operacions de xarxa (NOC) sobre les eines de programari que usen per operar les seves xarxes i serveis.

L’informe, elaborat pel Grup d’Interès sobre Centres d’Operació de Xarxes (SIG-NOC, Special Interest Group – Network Operation Centers) de Géant, mostra els resultats de les dades recollides entre desembre de 2015 i febrer de 2016 dels 64 NOC participants.

La gamma d’eines en ús a través d’aquests NOC és extremadament àmplia. L’informe serveix per determinar quines són les eines usades més comuns i mostrar situacions en què eines que s’utilitzen de forma generalitzada potser no es consideren tant útils. Mostra gràfiques ponderades de la puntuació que s’ha extret de les respostes i inclou els resultats de l’enquesta en format no analitzat per permetre que el lector pugui extreure les seves pròpies estadístiques i conclusions.

Podeu consultar l’informe en PDF aquí.

Comparteix