Formalitzat l'acord marc per a la prestació del servei de lloc de treball

Formalitzat l’acord marc per a la prestació del servei de lloc de treball

S’ha formalitzat l’acord marc per homologar les empreses que proveiran del servei de lloc de treball, que inclou el subministrament d’equips informàtics i la prestació dels serveis associats a les entitats membres del CSUC i a les entitats adherides al grup de compra, format per la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC i la UVic-UCC.

D’aquest acord marc també se’n poden beneficiar els centres de recerca i els centres adscrits a les universitats públiques. Si esteu interessats en adquirir l’equipament mitjançant aquest acord marc o voleu més informació, podeu posar-vos posar-se en contacte amb leonor.gonzalez@csuc.cat.

L’acord marc ha estat organitzat en dos lots. Amb una vigència de 2 anys i amb possibilitat de pròrroga per 1 o 2 anys més, s’ha homologat per al Lot 1, corresponent als equips de sobretaula, a les següents empreses: Semic, Inforein, APD, ID Grup i Bull España. Per al Lot 2, referent als equips portàtils i ultralleugers, les empreses homologades han estat: Semic, Inforein, ID Grup, Bull España i APD.

La contractació de l’equipament i dels serveis associats el duran a terme directament les pròpies universitats i centres mitjançant la licitació dels corresponents contractes derivats.

Un model integrat

Amb la formalització d’aquest acord marc es posa en marxa un nou model que consisteix en l’estandardització de la infraestructura TIC que s’implanta en els diferents llocs de treball i en l’homogeneïtzació d’alguns dels serveis que es poden compartir, amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi significatiu.

D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar les prestacions dels equips de sobretaula, alhora que es manté i millora la qualitat d’aquests equips i dels serveis associats, amb dues modalitats de subministrament d’aquests equips informàtics d’usuari: la compra i el rènting.

Comparteix