Publicada una nova edició de la guia "Cómo buscar y usar información científica"

Publicada una nova edició de la guia “Cómo buscar y usar información científica”

El mes de setembre s’ha publicat l’actualització de la guia “Cómo buscar y usar información científica: Guía para estudiantes universitarios 2016“.

Aquesta publicació és fruit de l’esforç realitzat per Luis Javier Martínez, bibliotecari de la Universidad de Cantabria, en el marc del CI2, Competències Informàtiques i Informacionals, projecte patrocinat per la CRUE-TIC i REBIUN.

“Aquesta guia, adreçada a estudiants universitaris, ofereix orientació sobre la informació i la literatura científica; com seleccionar i analitzar la fiabilitat dels continguts que es troben al web; com accedir millor a informació solvent i acreditada; com aprofitar els recursos de les biblioteques universitàries; quins gèneres de publicacions científiques existeixen i de quina manera poden usar-se; com buscar i reunir documentació sobre un tema d’estudi; quines eines de cerca poden triar-se; com utilitzar la informació reunida de manera eficaç i legítima; com gestionar referències i documents; com analitzar-los i treballar amb ells; com citar i referenciar bibliografia, i com presentar treballs acadèmics.”

És una eina de fàcil utilització gràcies a la seva estructura en apartats temàtics relacionats amb les principals inquietuds dels estudiants i investigadors novells a l’hora d’afrontar una recerca d’informació o l’elaboració de qualsevol treball acadèmic.

Podeu consultar i descarregar aquesta guia a E-LIS.

Comparteix