La validesa de les proves electròniques

La validesa de les proves electròniques

S’ha publicat el llibre electrònic “La prueba electrónica. Validez y eficacia procesal” que aborda la problemàtica de la validesa i eficàcia processal de la prova electrònica, des de diferents perspectives i amb un enfocament essencialment pràctic.

En aquest sentit, el CSUC disposa d’una plataforma d’evidències electròniques o e-logs que esdevé una solució de custòdia d’evidències digitals que actua com a tercer de confiança i s’encarrega de custodiar les evidències generades per altres actors i recollides per mitjà de diferents recol·lectors.

Aquesta plataforma preserva les proves o evidències electròniques per a una utilització futura en cas de requeriment judicial o altre actuació que requereixi l’adequació d’un procediment.

Comparteix