Respostes als dubtes sobre les lleis 39/2015 i 40/2015

Respostes als dubtes sobre les lleis 39/2015 i 40/2015

S’ha publicat un document informatiu que proporciona respostes a preguntes freqüents relatives a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

L’objectiu d’aquest document és servir d’eina de suport als responsables de les administracions públiques per facilitar-los la aplicació i implementació de les obligacions recollides en les esmentades lleis. Per això, el seu contingut inclou tant cites explícites dels textos, com explicacions i continguts complementaris. El seu caràcter és merament informatiu i en cap cas suposa una interpretació amb efectes jurídics. El document presta particular atenció a aquells aspectes d’ambdues lleis més estretament lligats amb les TIC.

Comparteix