Obert al públic el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya!

Obert al públic el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya!

El 3 d’octubre s’ha obert al públic en general el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), un projecte coordinat pel CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes, que té per objectiu visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya, facilitant així l’accés obert a la producció científica. A llarg termini, l’objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d’avaluació.

Per a Enric I. Canela, vicerector de Política Científica de la UB i president de la comissió de treball del PRC, “és una satisfacció dir que després de molts mesos de feina, des de començaments del 2013, el PRC s’hagi obert a tothom. Actualment el Portal es pot consultar sense usuari ni contrasenya, la qual cosa permet que es pugui conèixer la recerca dels investigadors de les universitats catalanes”, això “forma part de la transparència a què estem obligats els servidors públics”.

El PRC recull la informació dels diferents sistemes de gestió de la recerca (CRIS, Current Research Information Systems) de les universitats, que de forma conjunta han establert acords de disposició de dades per capturar la informació través de formats estàndards (CERIF) i de protocols d’interoperabilitat, usant identificadors comuns que evitin ambigüitats (com ara l’ORCID per als investigadors) i afavorint l’accés obert a la producció científica i l’ús dels repositoris institucionals.

Amb la posada en obert del PRC, es pretén donar visibilitat a la potencialitat del sistema de recerca català en el seu conjunt; reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la recerca a les universitats, i incrementar l’accés i la visibilitat del treball dels investigadors.

Comparteix