Només un 9% dels articles derivats de projectes d'R+D+I nacionals tenen informació sobre el finançament i estan en OA

Només un 9% dels articles derivats de projectes d’R+D+I nacionals tenen informació sobre el finançament i estan en OA

La FECYT ha presentat l'”Informe sobre el cumplimiento del mandato de publicación en abierto del artículo 37 de la Ley de la Ciencia en España” en la sessió organitzada per REBIUN, a la Universidad Carlos III de Madrid, amb motiu de la Setmana Internacional de l’Accés Obert (Open Access Week).

L’objectiu d’aquest informe és fer un primer mesurament del compliment d’aquesta obligació de publicar en accés obert (OA, open access) perquè serveixi com a referència i punt de partida per desenvolupar una política de seguiment i proposar un pla d’actuació amb les mesures necessàries per avançar en aquest compliment.

Al resum executiu de l’informe ja es diu que aquesta tasca no és fàcil i s’expliquen les limitacions que s’han trobat (la principal és que encara no es disposa d’una base de dades oficial dels articles resultants de les convocatòries de projectes d’R+D+I nacionals).

La comissió que va preparar l’informe, davant la disjuntiva d’esperar a tenir les condicions ideals o de donar per primera vegada un indicador, encara que sigui aproximat, que mesuri el grau de compliment de la Llei, va optar per aquesta segona opció. El valor obtingut és d’un 9%, fet que, sens dubte, resulta molt baix.

L’informe conclou: “Per tant, amb aquestes dades es desprèn que només el 9% dels articles de projectes d’R+D+I nacionals contenen alguna informació sobre el finançament i es troben dipositats en accés obert en repositoris institucionals. Aquest percentatge podria estar per sota de la dada real, tenint en compte les limitacions del mètode de càlcul, sobretot per la manca d’estandardització en les metadades del codi de projecte.

Podeu consultar i descarregar l’informe aquí.

Comparteix