S'actualitza el document "Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca"

S’actualitza el document “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca”

El Grup de Treball de Suport a la Recerca de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació (CBUC) del CSUC ha actualitzat el document de “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca“, publicat al repositori cooperatiu RECERCAT.

Els principals canvis s’han dut a terme a l’apartat 3, que tracta les fonts per seleccionar un repositori de dades multidisciplinar i que es concreta amb una taula comparativa dels principals repositoris de dades.

Així, s’hi ha afegit un nou repositori anomenat B2Share, que forma part de la iniciativa europea EUDAT; com també s’hi han modificat algunes prestacions que s’ofereixen actualment des dels diferents repositoris (per exemple, Zenodo ha passat d’oferir 2 GB a 50 GB per dataset).

Comparteix