El CSUC participa en un debat del TERMCAT sobre la terminologia del sector TIC

El CSUC participa en un debat del TERMCAT sobre la terminologia del sector TIC

El 16 de desembre, s’ha dut a terme a la seu del Centre de Terminologia (TERMCAT) una reunió de treball amb una quinzena de professionals de l’àmbit de les TIC per compartir idees i analitzar les possibles iniciatives per afavorir la presència del català en aquest sector.

En aquest debat hi ha participat Maria Isabel Gandia, cap de Comunicacions del CSUC i assessora terminològica del TERMCAT, juntament amb d’altres representants d’aquest sector.

Durant la jornada, s’han identificat i explorat noves vies de col·laboració entre els diversos sectors implicats en la difusió de la terminologia (creadors i productors de tecnologia, periodistes especialitzats, representants de l’Administració, divulgadors i altres especialistes).

S’ha fet incidència especialment en el valor dels termes catalans en els espais més divulgatius, ja que faciliten la comprensió de conceptes tècnics; també, en la detecció a temps de neologismes, en l’obertura a nous públics juvenils, i en la necessitat d’agrupar la terminologia catalana en un mateix repositori i incorporar-la a grans cercadors, eines de traducció i glossaris internacionals.

Torbareu més informació a la notícia publicada per ViaEmpresa.

Comparteix