Disponibles les noves tarifes per al 2017

Disponibles les noves tarifes per al 2017

Ja estan disponibles al web corporatiu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la política de facturació, aprovades per la Comissió Executiva de l’1 de desembre de 2016.

Per al 2017, majoritàriament es mantenen les mateixes tarifes de serveis, encara que la majoria s’han desglossat en dues parts, una per cobrir les despeses internes d’assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l’altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es continuarà facturant amb IVA.

Les noves tarifes també recullen els nous serveis engegats durant el 2016, com el servei consorciat de CPD, la plataforma de mitigació d’atacs de denegació de servei distribuïts (DDoS), serveis d’antiplagi, de virtualització d’aplicacions, de federació d’identitats, un sistema compartit de gestió bibliotecària, el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya…

A més de les noves tarifes creades per a aquests nous serveis, s’han creat d’altres, com ara la de la connexió a l’Anella Científica a 5 Gbps i la de desenvolupament i personalització d’un repositori de prestacions bàsiques (quota d’alta i quota d’assistència tècnica, operació i manteniment).

Trobareu el llistat complet de tarifes i la política de facturació al document “Tarifes per a l’exercici 2017“.

Comparteix