Plataformes de serveis versus sistemes de gestió

Plataformes de serveis versus sistemes de gestió

Tal com és tradicional, la revista American Libraries ha publicat, l’1 d’abril, l’informe anual que fa Marshall Breeding sobre el mercat dels programaris de biblioteques “Library Systems Report 2014: Competition and strategic cooperation”. El podeu consultar a: http://www.americanlibrariesmagazine.org/article/library-systems-report-2014

L’autor separa, per primera vegada, el que en podríem dir sistemes tradicionals, del que ell anomena “plataformes de serveis”. Segons Breeding: “els últims anys s’ha vist l’aparició de plataformes de serveis bibliotecaris, un nou gènere de sistemes d’automatització dissenyat per a gestionar col·leccions electròniques i també impreses. Aquestes plataformes segueixen l’arquitectura orientada a serveis, es van desplegar a través dels serveis SaaS (Software as a Service) multiempresa, així com presenten altres característiques que les diferencien clarament dels sistemes bibliotecaris integrats. Mentre aquests productes es dirigeixen especialment a biblioteques acadèmiques, també es poden adoptar en altres sectors. El terme “plataformes de serveis bibliotecaris” es va establir justament per diferenciar aquests productes del model d’automatització inherent als sistemes bibliotecaris integrats. Aquestes dues categories també tenen importants àrees de solapament en la funcionalitat, i alguns productes tenen característiques d’ambdós”.

Breeding cita 7 empreses / productes dins aquesta categoria. El mes de març, la Comissió de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) va organitzar presentacions de cinc d’aquestes plataformes que podeu consultar aquí i aquí.

Comparteix