El PRC, pioner al sud d'Europa

El PRC, pioner al sud d’Europa

El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), aplega l’activitat investigadora d’11 universitats catalanes, 384 departaments i instituts, i un total de 28.879 projectes de recerca de 1.442 grups. Això representa que se centralitza la tasca duta a terme per 8.826 investigadors que generen 421.564 publicacions i 23.653 tesis doctorals.

Així, el PRC centralitza informació exhaustiva sobre investigadors, publicacions, grups i projectes del sistema català de recerca. És un instrument pioner al sud d’Europa i s’alinea amb les estratègies dels sistemes capdavanters al món, com és el cas d’Holanda amb NARCIS, Dinamarca amb DANISH o Noruega amb CRISTIN.

Es preveu que el PRC aporti beneficis en termes d’increment d’accés i visibilitat del treball dels investigadors, millori els processos de gestió unificada de les dades de la recerca per a les universitats i faciliti la projecció de la potencialitat del conjunt del sistema català de recerca.

Adreçat a la comunitat científica local i internacional, així com també a empreses i organitzacions finançadores, el PRC es basa en formats universals que faciliten la reutilització de les dades. Tota la informació de què disposa s’ha processat amb protocols d’interoperabilitat i formats estàndard (CERIF, ORCID, UNEIX…) que afavoreixen l’accés obert a la producció científica.

Comparteix