Un projecte fet realitat: la recerca a Catalunya en obert i des d'un únic portal

Un projecte fet realitat: la recerca a Catalunya en obert i des d’un únic portal

La importància de mostrar públicament i en accés obert els resultats de la recerca produïda a una universitat o país va fer que el 2013, la Direcció General de Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya decidís crear el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), un projecte la coordinació del qual va assumir el CSUC.

El projecte va començar a definir-se a finals del 2012. Durant el 2013 es va crear la maqueta i les universitats van acordar utilitzar el sistema únic i unívoc d’identificació ORCID per als autors de la producció de recerca que es genera en aquestes institucions. El 2014 va iniciar-se la fase de proves, van començar a entrar-se dades al portal i es va realitzar la implementació del programari lliure en què es basa el PRC, DSpace. Durant el 2015 ja es disposa d’un prototip i d’eines de validació i de deduplicació, i les càrregues de dades totals d’algunes universitats, exportades usant formats estàndards (CERIF) i amb protocols d’interoperabilitat.

Amb el 2016 arriba l’any de l’obertura al públic del portal, després d’una etapa d’accés restringit en la qual es van fixar els procediments i les actuacions de qualitat i es van entrar automàticament les dades de totes les universitats en cinc càrregues.

Finalment, aquest mes de gener el portal s’inaugura de forma oficial en un acte institucional. El PRC es basa en la premissa que cal aprofitar la feina feta per les universitats i els centres de recerca als seus sistemes d’informació (CRIS). No exigeix realitzar feina nova, simplement és un instrument que, gràcies a uns processos d’interoperabilitat, permet que les dades que ja existeixen es reaprofitin. El portal fa treballar les dades i ho fa de manera que els treballs que s’hi desenvolupen redundin en millores en la gestió de la informació dins de cada institució participant.

Tot i així, encara queda molta feina a fer, el primer repte és que deixi només de ser un instrument de les universitats i s’amplii cap a altres institucions generadores de recerca. A més, el PRC ha de servir també per simplificar els processos de gestió relacionats amb la recerca fent que les dades que s’introdueixen una vegada, un cop convenientment validades, serveixin per a altres propòsits. Finalment, cal que el PRC es converteixi també en un instrument que faciliti la sinergia entre innovació empresarial i investigació científica.

Comparteix