Celebrada la "Cloudifying session" del servei Virtlabs

Celebrada la “Cloudifying session” del servei Virtlabs

El 9 de febrer ha tingut lloc la “Cloudifying session”, un seminari tècnic sobre el servei Virtlabs que s’ha celebrat a la Universitat de Barcelona.

Al seminari s’han tractat temes relacionats amb la “cloudificació” d’aplicacions i s’han presentat les novetats del nou portal en desplegament, l’AppsAnywhere 2.02 de Software2, i la integració amb el servei de federació d’identitats per la comunitat universitària i de recerca catalana. Per acabar, s’han comentat les primeres experiències i els dubtes entre els participants sobre l’ús del portal.

Els portals d'aplicacions a Virtlabs també contemplen sistemes operatius de mobilitat com Android

Els portals d’aplicacions a Virtlabs també contemplen sistemes operatius de mobilitat com Android

Virtlabs és un servei tipus cloud en el camp de la virtualització d’aplicacions i escriptoris. Entre les millores que persegueix sobre el model actual, destaca l’ús eficient de llicències i la seva compartició, la possibilitat de disposar sota demanda d’aplicacions en xarxa d’ús exclusiu per una universitat o, per exemple, l’accés a terminals en xarxa en mode escriptori.

Actualment hi participen set universitats catalanes (UB, UAB, UdL, UdG, URV, UOC i UVic-UCC) que pretenen amb la seva participació a Virtlabs canviar el model d’entrega de les aplicacions cap als usuaris de la comunitat d’ensenyament superior.

Comparteix